Ses Geçirgenlik Norm & Talimatları

DIN 4109 “Yapılarda Sesten Korunma” normunda belirtilen hususların ve tesisatın 30 veya 35 dB (A)’dan fazla ses geçirmemesinin istendiği ortamlarda, bütün montaj hatlarında, tesisat hatlarını da kapsayan her türlü yapı içi teknik tertibatın (asansör, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı vb.) kurma talimatlarına uyulmalıdır.

Pis su tesisatları istirahat edilen veya günün geçirildiği odalarda açıktan geçmemelidir. Bu odalara komşu duvarların arkasından tesisat geçirilecekse, söz konusu duvarların yüzey ağırlığının 220 kg / m2 olması gerekmektedir (bkz. E-DIN 4109 Ek A Bölüm 5, Ekim 1984). Eğer tesisat DIN 1053’e göre duvar içinden geçecekse de aynı talimatlar geçerlidir. Ancak burada bu norma göre, ses koruması için istenen, odaya bakan tarafta tesisatı kapatan duvarın 200 kg / m2 olmasıdır.

Tesisatın montaj şeklinin ses oluşmasında veya oluşacak sesi en aza indirmesi üzerinde etkisi olacağı için, temas ve akış (uğultu) sesini azaltacak unsurlara uyulmalıdır. Bunun için yön değişimlerinin ses artırması ihtimaline karşılık keskin değil kademe kademe yapılması tavsiye edilir.

Ayrıca akacak atığın yanında havanın da rahat sirkülasyon yapmasını sağlayacak şekilde kesit belirlenmelidir.

Tesisatlar, önüne örülen duvara değil, ana yapı duvarına tespit edilmelidir. Kat ve oda geçişlerinin, duvarla borunun doğrudan temasını engellemek amacıyla, elastik yapılmış olması gerekir.