Kelepçeleme Tekniği

Tesisatın Sabitlenmesi

WavinAS’ın kelepçe ile sabitlenmesi gerilme olmayacak ve genleşmeyi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Montajda boru dış çapına uygun ve boru çevresini tam olarak kaplayacak, standart lastik contalı kelepçeler kullanılmalıdır (Şekil1).

İç basınç oluşabilecek tesisatlarda, boru ve bağlantı parçalarının yatay olarak kaymalarını veya eksenden kaçmalarını engellemek için üretim programındaki güvenlik kelepçesi kullanılabilir (Şekil 2).