Mutfak Hatları

WavinAS pis su boru sistemi bütün yapıların atık su sistemlerinde kullanılabildiği gibi, aynı zamanda büyük mutfaklarda ve mezbahalarda da kullanım imkanı bulmaktadır. WavinAS Sessizboru®; iç yüzey pürüzsüzlüğü 0,007mm’dir, tıkanmaz, kabuk bağlamaz, çürümez, sıcaklık dayanımı yüksektir (kısa süreli 110°C), kızgın yağlara dayanıklıdır, deforme olmaz ve kesinlikle sızdırmaz. Mutfak gibi hatlarda yağların tesisatta çökmesi ve donması pratikte hammaddeyle bağlantılı olmayıp, daha çok hidrolik şartlar ve işletme sıcaklığına bağlıdır. Ancak WavinAS borunun iç yüzeyinin kaygan olması sayesinde kabuk bağlamalar söz konusu değildir. Böylece yağlı atıkların boru sistemi içinden rahatça akıp gitmesi sağlanmaktadır. Bu sebepledir ki Amerikan menşeilli McDonalds ve Steakhouse gibi kurumlar, Almanya’da pik boruyu terk ederek, mutfak hatlarında WavinAS Sessizboru® kullanmayı tercih etmiştir. Yine Türkiye’ de Sultan Saray, Ankara Hilton ve Talya Hotel’de özellikle mutfak hatlarında çürüyen ve tıkanan pik pis su borularını WavinAS ile değiştirmişlerdir. Aynı şekilde senelerdir çalışan tesislerde de WavinAS, mutfak hatlarında sorunsuz şekilde kullanılmaktadır. Hem sıcaklık dayanımı hem kimyasal dayanımları değerlendirildiğinde WavinAS, pik boruya kıyasla kesinlikle daha avantajlıdır.